Hoogbegaafdheid-Hooggevoelig - Hoppenbrouwers Kindercoaching

Hoogbegaafd-Hooggevoelig

Hoogbegaafdheid

Wat betekent hoogbegaafdheid voor jou als kind? Voor jou als ouder? Voor de leerkracht? 

Verschillende theorieën en modellen proberen inzicht te geven in hoe een hoogbegaafd kind denkt, kijkt, voelt. Er zijn checklijsten genoeg te vinden. Voor mij zijn dat hulpmiddelen. Naast deze hulpmiddelen is de informatie van jou als ouder, de leerkracht en van het kind zeer belangrijk. Wat zien zij? Waar zitten knelpunten? Waar gaat het goed? 

Mijn rol is het proces is om alle beschikbare informatie te ordenen zodat er een zo helder mogelijk beeld ontstaat. Ik noem het vaak ‘ondertitelen’. Zichtbaar maken wat er achter het gedrag zit, wat de signalen van het kind aangeven. En vanuit het overzicht aan de slag!

Aan de slag kan van alles zijn. Uitleg over wat hoogbegaafdheid is, wat de leerkuil is, hoe je mindset een rol kan spelen in hoe je naar dingen kijkt, onderzoeken of je strategieën werken en waar nodig bijstellen en  interessante opdrachten zoeken en uitvoeren.

Voor scholen kan ik ook de ondertiteling verzorgen. Meedenken over hoe de lesstof kan worden aangeboden, waar ander en extra aanbod nodig is en wat dit kind nodig heeft om zich te kunnen blijven ontwikkelen. 

Hooggevoelig

Waar merk je als kind aan dat je hooggevoelig bent? wat zie je als ouder? Als leerkracht? 

Ook hier kijk ik graag mee om overzicht en inzicht te krijgen en geven. 

Wat is fijn aan gevoelig zijn? Wat is minder fijn? Wat wil je oefenen? Wat wil je als ouder weten? En als leerkracht? 

Vanuit mijn eigen ervaring en de kennis uit allerlei verschillende opleidingen zoeken we samen naar passende oplossingen. Die kunnen heel divers zijn. Creatief en praktisch, net wat bij de situatie past. 

 

 

 

 

 

 

Wat anderen zeggen....

Scroll naar top