Ik Leer Leren - Hoppenbrouwers Kindercoaching

Ik Leer Leren

Wat is ‘Ik leer leren’?

‘Ik Leer Leren’ is een training voor kinderen vanaf groep 7/8 die vastlopen in hun schooltaken en leerwerk. ‘Ik Leer Leren’ is geen huiswerkbegeleiding en ook geen verzameling tips of trucjes, maar een methode die uitgaat van al aanwezige kwaliteiten. Kinderen ontdekken zélf wat werkt en hoe ze hun leerwerk optimaal kunnen plannen en uitvoeren.
De ‘Ik Leer Leren-training’ laat kinderen zien welke voorwaarden nodig zijn om te leren: ze ontdekken hun persoonlijke leerstijl en leervoorkeuren. Dat maakt de training uniek in zijn soort: al tijdens de training beginnen kinderen efficiënter en effectiever te leren en halen ze hogere cijfers.

Voor wie is de training ‘Ik Leer Leren’?

De training is geschikt voor:

 • Kinderen in de bovenbouw van de basisschool
 • Brugklassers
 • Kinderen in het 2e leerjaar van HAVO en VWO
 • Jongeren in het MBO en HBO
 • Hoogbegaafde kinderen

De ‘Ik Leer Leren-training’ kan dus al worden gevolgd vanaf het moment dat kinderen serieus met huis- en leerwerk aan de slag moeten, maar werpt ook op latere leeftijd nog vruchten af.

Bij welke leerproblemen helpt deze training?

Er zijn allerlei verschillende redenen waarom kinderen en jongeren worstelen met leren en hun schooltaken.
Je kunt denken aan :

 • concentratieproblemen
 • faalangst
 • kinderen die onder hun niveau presteren (“Er komt niet uit wat er in zit”)
 • leerachterstanden
 • kinderen die het thuis wel kunnen, maar op school alles vergeten lijken te zijn
 • moeite met automatiseren
 • moeite met structuur en organisatie
 • kinderen met dyslexie, dyscalculie, AD(H)D
 • motivatieproblemen

Wat is het doel van de training?

Kinderen maken zich leermethodes eigen die het best passen bij hun eigen voorkeuren en sterke kanten. Daarom is het effect van de training blijvend, ook in latere school- en opleidingsjaren.

In de training komen alle aspecten van leren aan bod:

 • Leerstijl: wat is je talent en hoe zet je dit effectief in?
 • Leerstrategie: hoe pak je leerwerk, maakwerk en rekenwerk slim aan?
 • Faalangst: hoe ga je om met spanning en stress?
 • Concentratie: hoe blijf je bij de les en hoe houd je het vol?
 • Motivatie: wat doe je met ‘geen zin’ en saaie lessen?
 • Plannen: hoe organiseer je je huiswerk, taakopdrachten en vrije tijd?
 • Evalueren: hoe pak je je zaken aan en hoe kan het beter?

Denken, voelen, doen en zoveel mogelijk zintuigen gebruiken om te leren: dat is de uitdaging. Als trainer signaleer ik de specifieke behoefte van ieder deelnemend kind en kan zo nodig extra coaching bieden.

Wat levert de training op?

Al tijdens het volgen van de training halen kinderen concrete, betere leerresultaten: ze halen hogere cijfers, krijgen grip op faalangst, kunnen zich beter concentreren, leren beter plannen en krijgen meer motivatie om te leren.
Ook ouders krijgen meer inzicht in hoe hun kind het leren kan aanpakken en hoe ze daarbij kunnen helpen. Ook begrijpen ze meer van hun eigen manier van leren: veel ouders zeggen dat ze de kennis uit ‘Ik Leer Leren’ graag 30 jaar eerder hadden willen hebben…

De training kan zowel in groepsverband als individueel worden gevolgd. Neem contact op om een training te plannen.

Wat anderen zeggen....

Scroll naar top